Trang chủ » Danh mục các văn bản Quy Phạm Pháp Luật liên quan đến lĩnh vực Y tế (Phần 2)

Danh mục các văn bản Quy Phạm Pháp Luật liên quan đến lĩnh vực Y tế (Phần 2)

PHẦN IV. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO:
 2. CÁC VĂN BẢN QPPL DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Quyết định 139/2002/QĐ-TTg 15/10/2002 Về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
2 Quyết định 1244/BYT-QĐ 20/7/1996 Giao nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động trong dự án: “Khám chữa bệnh cho người nghèo”.

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM:

 

 1. Các văn bản QPPL do Chính phủ ban hành:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
3 Nghị định 74/2000/NĐ-CP 06/12/2000 Về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ.
4 Nghị định 36/2005/NĐ-CP 17/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Điều 18)

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH:

2.1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
5 Quyết định 1865/1999/QĐ-BYT 21/6/1999 Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em.
6 Quyết định 1905/2003/QĐ-BYT 04/6/2003 Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm não cấp ở trẻ em.

 

2.2. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
7 Chỉ thị 08/1999/CT-BYT 21/10/1999 Tăng cường triển khai hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh
8 Chỉ thị 05/2001/CT-BYT 22/05/2001 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001-2010
9 Chỉ thị 04/2003/CT-BYT 10/10/2003 Về tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh

 

2.3. Thông tư của Bộ Y tế:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
10 Thông tư 14/2005/TT-BYT 10/5/2005 Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO LIÊN BỘ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
11 Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT TM-VHTT-UBBMVN 13/3/2001 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ NGÀNH KHÁC BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
12 Thông tư 26/2005/TT-BTC 06/4/2005 Hướng dẫn quyết toán kinh phí KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi.
13 Thông tư 02/2005/TT-DSGĐTE 10/6/2005 Hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng thẻ KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

 

 

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI CAOTUỔI:

 

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
14 Thông tư 02/2004/TT-BYT 20/01/2004 Hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

 

PHẦN V

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Nghi định 171/2004/NĐ-CP 29/9/2004 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
2 Nghị định 172/2004/NĐ

CP

29/9/2004 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
3 Quyết định 963/1999/QĐ-BYT 02/3/1999 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng thuộc Sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
4 Quyết định 1529/1999/QĐ-BYT 25/9/1999 Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
5 Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT 12/11/1999 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện

 

6 Quyết định 09/2001/QĐ-BYT 03/01/2001 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộmáy của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7 Quyết định 2503/2002/QĐ-BYT 01/07/2002 Ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Lao và bệnh phổi” trực thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
8 Quyết định 370/2002/QĐ-BYT 07/02/2002 Về việc ban hành “Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”.
9 Quyết định 1047/2002/QĐ-BYT 28/3/2002 Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010.
10 Quyết định 1839/QĐ-BYT 21/5/2002 Về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển mạng lưới phòng chống Ung thư tại Việt Nam đến năm 2010

2.2. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
11 Chỉ thị 09/1992/BYT-CT 31/10/1992 Quy hoạch Phát triển mạng lưới phòng chống Ung thư tại Việt Nam đến năm 2010
12 Chỉ thị 16/1993/BYT-CT 16/11/1993 Vv điều động cán bộ y tế tuyến trên tăng cường xuống công tác tại các xã không có cán bộ y tế xã thiếu cán bộ y tế.
13 Chỉ thị 08/1994/BYT-CT 10/1/1994 Vv cải cách 1 bước thủ tục hành chính trong nghành y tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Thông tư của Bộ Y tế:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
14 Thông tư 11/1994/BYT-TT 11/6/1994 Xây dựng trạm y tế xã theo kế hoạch “Xoá xã trắng”
15 Thông tư 10/1999/TT-BYT 09/6/1999 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện phục hồi chức năng thuộc các Bộ, ngành quản lý.
16 Thông tư 01/2002/TT-BYT 06/02/2002 Huớng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cơ sở KCB nhân đạo.
17 Thông tư 23/2005/TT-BYT 25/8/2002 Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO LIÊN BỘ BAN HÀNH
TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
18 Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BYT-BNV 12/4/2005 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý NN về y tế ở địa phương.

 

PHẦN VI

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ:

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:
 • Nghị định củ chính phủ:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 14/4/2004 Quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
2 Quyết định 58/1994/QĐ-TTg 03/2/1994 Về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
3 Quyết định 131/1995/TTg 04/3/1995 Sửa đổi một số điểm trong Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
4 Quyết định 924/TTg 13/12/1996 Bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế.
5 Quyết định 97/2001/QĐ-TTg 26/6/2001 Bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế.
6 Quyết định 155/2003/QĐ-TTg 30/7/2003 Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
7 Quyết định 265/2003/QĐ-TTg 16/12/2003 Về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi do nghề nghiệp.
8 Quyết định   Về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH:

2.1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
9 Quyết định 2365/2004/QĐ-BYT 08/7/2004 Ban hành Quy chế trang phục y

tế.

10 Quyết định 2590/2004/QĐ-BYT 30/7/2004 Ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng thụ cấp theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bố sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ NGÀNH KHÁC BAN HÀNH:

 

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
11 Thông tư 02/2005/TT-BNV 051/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ, lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
12 Thông tư 05/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ, lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
13 Thông tư 07/2005/TT-BNV 05/01/2005 Huớng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cơ sở KCB nhân đạo.

 

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO LIÊN TỊCH BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
14 Thông tư liên tịch 08/1995/TTLB/

YT-TC-LĐ

TBCH

BTCCBCP

20/4/1995 Hướng dẫn về tổ chức, chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
15 Thông tư liên tịch 80/TTLT-

BTCCBCP-

BTC-BYT

05/01/2001 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 97/2001/QĐ – TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế
 

16

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV 29/9/2003 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
17 Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện xếp chuyển lương cũ sang lương mới đối với cán bộ công chức.
18 Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC 18/01/2005 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.
19 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC 30/3/2005 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.
20 Thông tư liên tịch 81/TTLT-BNV-BTC 10/8/2005 Hướng dẫn thực hiện chuyến xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thuỷ lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá – Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

 

PHẦN VII

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ VIỆN PHÍ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ VIỆN PHÍ
 2. CÁC VĂN BẢN QPPL DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Nghị định 95/1994/CP 27/8/1994 Về thu một phần viện phí
2 Nghị định 33/1994/CP 23/5/1995 Sửa đổi khoản 1 điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí
3 Nghị định 10/2002/NĐ-CP 16/1/2002 Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ Y TẾ BANHÀNH:

2.1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
4 Quyết định 177/2002/QĐ-BYT 21/01/2002 Ban hành “Khung giá các dịc vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị của các bệnh, nhóm điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán”
5 Quyết định 6282/2003/QĐ-BYT 8/12/2003 Ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán.

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO LIÊN TỊCH BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
7 Thông tư liên tịch 14/TTLB/YT-TC-LĐTBXH-BVGCP 30/9/1995 Hướng dẫn thu một phần viện phí.
8 Thông tư liên tịch 14/2002/TTLT-BTC-BYT 16/12/2002 Hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo QĐ số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng chính Phủ
 

9

Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT 27/02/2002 Hướng dẫn nội dung chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã
10 Thông tư liên tịch 51/TTLT-BTC-BYT 03/6/2002 Hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
11 Thông tư liên tịch 105/TTLT-BTC-BYT 20/11/2002 Bổ sung Thông tư liên tịch số 51/TTLT-BTC-BYT ngỳa 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
12 Thông tư liên tịch 12/2004/TTLT-BTC-BYT 25/02/2004 Hướng dẫn mức giá và nội dung chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn
13 Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV 27/02/2004 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực y tế công lập

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ, NGHÀNH KHÁC BAN HÀNH:

 

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
14 Thông tư 18/2000/TT-BTC 01/03/2000 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.
15 Thông tư 41/2000/TT-BTC 19/5/2000 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu được áp dụng cơ chế của chương trình mục tiêu quốc gia.

 

 1. CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ BẢO HIỂM Y TẾ:
 2. CÁC VĂN BẢN QPPL DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
16 Nghị định 63/2005/NĐ-CP 16/5/2005 Ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế

 

 1. CÁC QPPL DO LIÊN TỊC BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
17 Thông tư liên tịch 21/2005/TTLT-BYT-BTC 27/7/2005 Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc
18 Thông tư liên tịch 22/2005/TTLTBYT-BTC 24/8/2005 Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện

 

PHẦN VIII

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH

 

 1. CÁC VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Nghị định 45/2005/NĐ-CP 06/4/2005 Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

 

 

 1. CÁC VĂN BẢN DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
2 Quyết định 4510/QĐ-BYT 11/12/2002 Ban hành Bản Quy định chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3 Quyết định 2442/QĐ-BYT 25/06/2001 Ban hành Quy chế công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế.